PARA MUAJIT RAMAZAN

– Kërkoj falje nga tri gjëra:
1. Nëse e zemërova dikë.
2. Nëse e dëmtova dikë.
3. Nëse e ngushtova dikë.

– I falënderoj tre njerëz:
1. Atë që tek ai kam respekt.
2. Atë që kishte durim me mua.
3. Atë që bën dua për mua kur jam larg tij.

– Ua fali tre personave:
1. Atë që më përgojoi kur nuk isha prezent.
2. Atë që më ofendoi.
3. Atë që më bëri padrejtësi.
– O Zot mundësona ta presim muajin e Ramazanit me gjynahe të falura dhe me vepra të pranuara!
Nga arabishtja: Irfan JAHIU