O TI NJERI..!

Brengat e tua..

Problemet e tua..

Nevojat e tua..

Sprovat e tua..

Pikëllimet e tua..

Mbledhi dhe tuboi.. dhe bëja një sexhde të gjatë Krijuesit tënd..

Dhe nxjerri ato nga zemra e jote dhe drejtoji kah Zoti jot..

Përulu para Tij me ankesat e tua..

Përulu para Tij me lutjet e tua..

Në fund mbështetju Allahut dhe dorëzoja çështjen tënde Allahut, Ai e din çdo gjë. 

Nga arabishtja: Irfan JAHIU