O I DËRGUAR

Nuk po jetoj n? koh?n t?nde

por po ndjek gjurm?t e rrug?s t?nde,

edhe pse po jetoj larg? vite nga prania jote

po m?soj shum? fjal? t? dala nga goja jote.

 

M?soj p?r margaritar?t q? dol?n nga fjalimi juaj

p?r mat?sin dhe but?sin e sjelljes suaj

p?r m?shir?n t?nde ndaj shoq?ris suaj

p?r m?shir?n t?nde ndaj armiq?ve tuaj.

 

M?soj p?r urt?sin t?nde ndaj t? huaj?ve

p?r zem?rgj?r?sin ndaj t? pasur?ve

p?r l?mosh?n q? u ofroje t? varf?rve

p?r rr?nd?sin q? ju kushtoje grave dhe f?mij?ve.

 

O i d?rguar,ah sikur n? koh?n t?nde t? jetoja

e p?r disa çaste af?r teje t? q?ndroja

e t? pija uj? nga duart tua t? çmuara

e m? pas me ato duar t’m? p?rk?dhelje fytyr?n p?r ta ndriçuar.

 

O i d?rguar,ah sikur n? koh?n t?nde t? jetoja

e p?r disa çaste bukurin e syve tu ta shikoja

e tju pyesja p?r sekretin e mrekullis s? tyre

e p?rgjigjen,i heshtur t’ma ofroje p?rmes tyre.

 

O i d?rguar,ah sikur n? koh?n t?nde t? jetoja

e p?r disa çaste ?mb?lsin e z?rit t?nd ta shijoja

e nga mrekullia e fjal?ve tua zemr?n ta rehatoja

e nga t? k?nduarit e kur’anit shpirtin ta qet?soja.

 

O i d?rguar,ah sikur n? koh?n t?nde t? jetoja

e n? p?rhapjen e islamit t? kontriboja

bashk? me vllez?rit e tjer? t? luftoja

e p?r mbrojtjen t?nde shpirtin ta flijoja.

 

O i d?rguar,ah sikur e sotmja t? ishte si dikur

tradh?ti e pabesi s’do t? ek?zistonte kur,

sepse padrejt?sia nga njer?zia do u largonte

e drejt?sia n? çdo an? bot?n do t’sundonte.

 

O i d?rguar,ah sikur e sotmja t? ishte si dikur

por ja q? n? relitet nuk mund t? ndodh? kur

prandaj m? mir? t? jetoj? n? koh?n e sotme

duke m?suar nga p?rdit?shm?ria jote e dikur?shme.

 

                                                      Shkruar nga:Xhemshit Jusufi

                                                                            v.2011 Shkup