NUK KAM AGJËRUAR KATËR VITE TASH JAM PENDUAR, ÇFARË DUHET TË BËJË

Unë jam një vajz 25 vjeçare dhe nuk kam agjëruar derisa i kam mbushur 21 vjet. Pastaj Allahu më ka udhëzuar kështu tash agjëroj. Pyetja ime është: çfarë të bëjë me Ramazanet që më kanë ikur a t`i agjëroj apo jo?

Përgjigja:

? Pendimi i fshin mëkatet e kaluara. Tani ti duhet të kujdesesh maksimalisht për pendim, kërkim falje, shtim të adhurimit dhe sinqeritet në të gjitha këto gjëra.
Gjithashtu shto punët vullnetare, qoftë namaz ditën dhe natën, pastaj agjërim vullnetar, dhikër, lexim të Kuranit dhe dua-lutje.

Allahu është Ai i Cili falë robët e Tij dhe e pranon pendimin.

(Shejh Ibën Bazi)
Përshtati Lulzim Susuri


http://www.ehlihadithi.com/
•••? https://www.facebook.com/HoxheLulzimSusuri