NJERËZIT I SHËMBËLLEJNË SHENJAVE TË PIKËSIMIT!

Njerëzit në jeton tonë i shëmbëllejnë shenjave të pikësimit!

Disa prej tyre janë si pikëpyetja, ndërhyjnë në çdo gjë!

Disa prej tyre janë si presja, ta japin mundësinë të mbështetesh mbi ta dhe të vazhdosh!

Disa prej tyre janë si pika, me largimin e tyre fillojmë një rresht të ri!

Disa prej tyre janë si pikëçuditja, profesioni i tyre është zilia dhe mbikëqyrja e të tjerëve!

Kurse të tjerët janë si kllapat, strehohen mes fjalëve dhe në zemra!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU