Një papagall në Turqi reciton suren Ihlas (Video)

Papagalli nga qyteti turk Diarbakir befason të gjithë ata që e shohin.

Papagalli tigër i quajtur Sofi mund të recitojë tërë suren Ihlas, dhe me këtë i habit ata që e dëgjojnë.

Përveç kësaj, Sofi në gjuhën kurde mund të thotë “Allahu i dhashtë bereqet kësaj shtëpie”, dhe “Allahu Ekber, La ilahe ilallah, Muhammedun resulullah.”

“Në fillim e mësova të thotë Allah. Pastaj, për çdo ditë ia mësoja ajetet dhe për një kohë të shkurtër ajo memorizoi suren Ihlas”, thotë Söker Cihan, duke shtuar se ai e quajti Sofi, që në gjuhën turke do të thotë “person i devotshëm”.

https://www.youtube.com/watch?v=ftzRgRP3xvc