Nga Këshillat e arta profetike 4

Pejgamberi i ynë i dashur ka thënë:
Tri gjëra kush i ka,ai e ka shiju ëmbëlsinë e imanit.

1-Të jetë Allahu dhe i dërguari i Tij tek një Muslimaënë më i dashur se cdo kush dhe se cdo send tjetër.

2-T’i don njerëzit (pa interes të kësaj bote)por vetëm për hijr të Allahut.

3-Të ketë frikë që të mos kthehet në kufër (mosbesim) ashtu si që frikohet të mos bjenë në zjarr.

O Zot na mundëso që të shijojmë ëmbëlsinë e Imanit ja Rabbel aleminë.

Hoxhë : Dr. Zekerija Bajrami