NËSE E DËSHIRON LUMTURINË NË ZEMËR

Paqëso mes njerëzve, përcill fjalë të mira prej hasmit për hasmin e tij, bashkoji shpirtrat dhe bëhu shkak për afrimin e zemrave.

Fillo me veten në bamirësi, respektimin e lidhjeve, mposhtjen e zemërimit, faljen e njerëzve dhe buzëqeshu njerëzve në fytyrë.

Përmendi të mirat e tyre dhe mbuloji të metat e tyre.

Mos i përmend ata përveçse për hajr, largoju përgojimit, bartjes së fjalëve dhe shpifjes.

Bëhu zemërdëlirë dhe me gjuhë të pastër.

Angazhohu me të metat e tua dhe lute Allahun për paqe, rehati dhe mbarësi për të gjithë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU