NË MIRËSI BËHU SI AI QË ECËN NËPËR RËRË

Bëhu si deti, që të mos arrijë askush deri te fshehtësitë e tua.

Bëhu si qielli, që të mos ndalen fare shpresat e tua.

Bëhu si pema, që të mos ndërpriten rrënjët e tua.

Bëhu si guri, që të mos thyhen parimet e tua.

Le të jenë hapat e tu në mirësi si ai që ecën nëpër rërë, nuk i dëgjohet zëri, mirëpo gjurmët e tij janë të qarta.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU