NË JETËSIMIN E ISLAMIT ESHTE KRENARIA E MUSLIMANIT

Omeri i drdjtë,kalifi i Muslimanëve,duke u afrua pranë Xhamisë Aksa në kuddus,ecte në kembë në një rrugë me baltë.
Udhëheqësit e ushtrisë i thanē: që ai të hypë ne deve,ata t’ia krehin deven,ngase ai ishte udhëheqësi i Muslimanëve.
Por ai nuk pranoi,ngase rradha i kishte ra djaloshit që kishte me vete.
Kur ata vazhduan ta lusin,Omeri tha:ne kemi qenë popull i pa vlerë,dhe i mposhtëruar,por Allahu na ngriti lartë me Islam,dhe kur ne do të krenohemi me dic tjetër pos Islamit,atëherë,Allahu do të na mposhtë.
Mendoj se është e qartë,pse Muslimanët e sodit jemi në këtë gjendje të mjerueshme.
O Zot,na bënë të ndihemi krenarë me Fenë tonë,dhe na bënë të fuqishëm,si të parë tonë.
Allahumme Amin.

Shkruar nga hoxhë Zekerija Bajrami, transmeton Radio Pendimi.