NDARJA E REALTË!!

Ndarja e realët:

Nuk është ajo e udhëtimit!

E as.. ajo e dashurisë!

E as ndarja nga nëna, apo babai, apo vëllai, apo motra!

E as ndarja nga shoku!

E as madje vdekja nuk është ndarje, ngase do të tubohemi të gjithë së bashku në ahiret!

Ndarje e realët është që njëri nga ne të jetë në Xhenet dhe tjetri të jetë në Xhehenem.

Me të vërtetë kjo është ndarja e realët!

O Zot bëna ne dhe familjet e tona dhe të dashurit e tanë nga banorët e Xhenetit.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU