Ndalu!

Ndalu, o njeri!
Ndalu dhe mendo!
Ke frikë Zotin që të krijoi!
Mos u bëj mendjemadh!
Mos lakmo që krenaria ty të verboi!

Ndalu!

Ndalu dhe mendo!
Mendoje vdekjen!
E leri kënaqësitë!
Filloje namazin dhe rrugën e drejtë!
Leri makinat e shtrenjta dhe luksoze!
Leri shëtitjet që të mbushin me mëkate!

Ndalu!

Sepse Zoti të ka falë dhe tek Ai do të shkosh.
Lute Zotin që të falë!
Kthehu në rrugën e drejtë, ti o njeri!
do të jetosh në lumturi,
edhe Zoti do të jep shpëtim!
Do të marrësh nga Ai xhenetin si shpërblim!