NATA DHE DITA E XHUMA JANË BEGATI PËR NE

Vëllezër dhe motra të nderuara,ia kujtoj vetes edhe juve se,nata dhe dita e Xhuma janë begati e madhe për ne.
Allahu xh.sh. Këta i ka vlerësuar mbi netët dhe ditët e javës.
Pra të këndojmë suren Kehf ditën e Xhuma dhe t’i dërgojmë salawate sa më shum të derguarit a.s.
Duhet ditur se, kur duam të bëjmë ndonjë dua (lutje) së pari duhet t’i dërgojmë Salawate Pejgamberit a.s.e pastaj të bëjmë lutje,njashtu pasi të perfundojmë me lutjen, përsëri t’i dërgojmë Salawate,dhe të kemi shum shpresë se,Allahu do të na i pranon lutjet tona,për hijrë të Salawatit që ia dërgojmë Pejgamberit a.s.

Shkruar nga Hoxha Zekerija Bajrami, përcjellë Radio Pendimi.