Namaz…Namaz?

Kur të godet frika,
Dhe të rrok mërzija,
Pikllim e merthim,
Kthehu vrap në pendim.

Mos thuaj u pendova,
Psikologun e konsultova,
Psikiatër e terapi,
Me largua pak mërzin.

Namaz o njeri…
Kafken në tok me shpejtsi,
Mos mendo për fjalen dy,
Por perulu me knaqsi.

Nse don të ndiesh knaqsi,
Dhe të gëzohesh e lumturi,
Harmoni e të gjitha mirsit,
Me namaz kërko o njeri:

Cetso shpirtin në brendi,
Dhuroj zemrës krenari,
Begati prej Madhërisë,
Ke namazin o njeri…