MUSLIMANËT NË FRANCË

Një ditë hyri një fëmi në një nga xhamitë e Parisit dhe iu drejtua imamit të xhamisë dhe i tha se nëna ime më ka dërguar që të mësoj në institutin e juaj. Imami i tha fëmijës po ku është nëna jote se më duhet t’i marr nga ajo disa të dhëna. Fëmiu iu përgjigj se ajo është në rrugë dhe nuk ka mundësi të hyn…… për arsye se ajo nuk është muslimane. Imami menjëherë shpejtoi jashtë me qëllim që ta takon dhe të kërkon shpjegim nga ajo. Nëna e fëmijës i tha imamit:

Unë e kam një fqinje muslimane …. Kur i përcjell fëmijët në shkollë ia puthin dorën …. Lumturia është  gjë e pandashme nga kjo familje ….. O imam, unë nuk kam parë musliman në këtë shtet që i merr dhe i vendos prindërit e tij në shtëpi pleqsh. Pranoje edhe fëmijën tim tek ju dhe mësone me shpresë se do ta vepron me mua atë që ju e veproni me prindërit e juaj.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU