Mundësisht mos e përdor këtë shprehje!

Njeriu në këtë botë herë pas here bën mëkate!
Dy nxitës janë që e shtyjnë njeriun të bëj mëkate; djalli i mallkuar dhe lakmia.
Mirëpo shumë prej njerëzve para se të bëjnë mëkate thonë: “Mos më shtiftë Zoti n’gjynah”!
Kjo shprehje është tërësisht e gabuar dhe nuk bën të përdoret nga besimtarët.
Zoti nuk e shtyn askënd të bëj gjynahe, përkundrazi i ndalon ato dhe na e tregon rrezikun e tyre.

Allahu na ruajtë nga gjynahet!

Shkruar nga hoxha Fadil Musliu.