lule

MOTRA IME

Pranoje një burrë i cili krenohet me nderin tënd… dhe ai do të jetë krahu yt në kohën e sprovave.

Do të jetë… i huaj në mesin e njerëzve… i butë dhe i dashur me ty.

Mos hulumto pas pasurisë e as pas bukurisë.

Po hulumto pas atij që ka fe dhe moral… dhe bëje të jetë Xheneti yt në dynja.

Që të futesh duke qenë ai i kënaqur me ty, në Xhenetin e ahiretit!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU