MOS U TURPËRO NGA ZEMRA JOTE E MIRË!!

Bëhu me Allahun i drejtë.

Dhe me njerëzit korrekt.

Me shpirtin i fortë.

Me të varfrit bujar.

Me fëmijët i mëshirshëm.

Me të dashurit këshillues.

Me armikun i butë.

Me injorantin i heshtur.

Çfarëdo që ndodh mos u turpëro nga zemra jote e mirë, sepse kjo nuk është dobësi po fuqi!

Diamanti nuk turpërohet nga shkëlqimi i fortë i tij!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU