MOS U FRIKO DHE MOS IK

Jeta është e stërmbushur me vështirësi po ballafaqoi ato.

Kurse çdonjëri nga ne e ka dhembjen e vet të veçantë.

Askush nuk e di sasinë e mundimeve tua.

Askush nuk mundet të gjykon për thellësinë e dhembjeve tua që të mundojnë.

Dhe ti nuk mundesh askujt t’ia bartësh ndjenjat të bashkëjetoni me lodhjet.

Nganjëherë ndodhë që as vetes nuk mundesh t’ia pranosh një gjë të tillë.

Problemet që na mundojnë munden të të lidhin, dhe të t’i ftohin ndjenjat, dhe të të dehin dhe të bëjnë të paaftë.

Mos u friko.

Mos ik.

Ballafaqoje situatën.

Vetëm se ki besim se mundesh ta bësh një gjë të tillë.

Kur bën gabim, shëroje atë sa më shpejt që mundesh.

Kur ndjen dhembje, shprehe ashtu si e ndjen.

Kur ndodh një keqkuptim, diskutoje derisa të qartësohet në mendjet e të gjithëve.

Kur ndodh një problem, puno që ta zgjidhsh.

Koha më e mirë është tani.

Kurse personi i përshtatshëm je vet ti!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU