MOS HARRONI SE SA E VLEFSHME NATA DHE DITA E XHUMA

Vëllezër dhe motra të nderuara,kam bindjen se nuk harroni se sa është e vlefshme nata dhe dita e Xhuma.
Mos harroni se ca vëllezër Muslimanë e motra Muslimane,gjat javës që shkoi,kanë kaluar në botën tjetër.
Njashtu nuk dihet se,ca prej nesh mund të ikim nga kjo botë deri të Xhumanë tjetër.
Ku mund të jetë kjo natë e mbrëme e Xumasë për ne.
Pra,ta shfrytëzojmë kohën me adhurim.
Të mos e kalojmë kohën me punë e llafe të kota dhe boshe.
Andaj, sa më shumë të lexojmë Kur’anë ,të përmendim Allahun,të falim Namaz,e t’i dërgojmë Salawat Pejgamberit tonë të dashur.
O Zot,na bashko me Pejgamberin a.s.në Xhennetin Firdaus ja Rabbel aleminë.