MOS E HARRO KËTË RREGULL NË JETË

Nëse e do pasurinë mos e harro llogarinë.

Nëse i do vilat dhe shtëpitë mos i harro asnjëherë varrezat.

Nëse i do gjynahet dhe mëkatet mos e harro pendimin dhe kërkim faljen.

Nëse e do ndonjë krijesë mos e harro Krijuesin.

Nëse e do dynjanë mos e harro ahiretin.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU