MOS E DËMTO RAMAZANIN TËND

Mos e dëmto ramazanin tënd duke mos u falur.

Mos e dëmto ramazanin tënd duke ndërprerë marrëdhëniet farefisnore.

Mos e dëmto ramazanin tënd me fjalë të shumta.

Mos e dëmto ramazanin tënd duke u dorëzuar para cigares.

Mos e dëmto ramazanin duke e zgjatur shikimin në të ndaluarën-haram.

Mos e dëmto ramazanin tënd duke mos respektuar prindërit.

Mos e dëmto ramazanin tënd duke ecur e zbuluar.

Mos e dëmto ramazanin tënd duke e kaluar kohën kot.

Përshtati: Valdet Kamberi