MËSOJI KËTO PESË RREGULLA

  1. Kush lë diçka për hir të Allahut, Allahu do t’ia zëvendësojë atë me diçka më të mirë.
  2. Bëhu për Allahun ashtu siç do Ai dhe Ai do të bëhet për ty më shumë seç do ti.
  3. Ju e urreni një gjë, mirëpo ajo është më e mirë për ju.
  4. Bëhu më i sigurt për atë që është në dorën e Allahut, sesa atë që është në dorën tënde.
  5. Kush e bën që preokupimi i tij të jetë Allahu, Allahu ia largon çdo preokupim tjetër.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU