MËSIME JETE TË ÇMUESHME PËR ÇDO NJERI

U pyet një dijetar dhe njeri i urtë:
– Sa të ha?
U përgjigj:
– Sa të mos ngopesh dhe sa të mos mbetesh i uritur.
– Sa të qeshi?
U përgjigj:
– Derisa të të gëzohet fytyra dhe mos ta ngrisësh zërin.
– Sa të qaj?
U përgjigj:
– Mos u ndal së qari nga frika e Allahut.
– Sa ta fsheh veprën time të mirë?”
U përgjigj:
– Sa të mundesh.
– Sa ta paraqes veprën e mirë?
U përgjigj:
– Aq sa ta pasojnë të tjerët atë vepër të mirë.
– Sa të gëzohem nëse njerëzit më lavdërojnë?
U përgjigj:
– Deri në atë gradë sa ti mendon se Allahu a është i kënaqur me ty apo i zemëruar.
– Sa të pikëllohem nëse njerëzit më nënçmojnë?
U përgjigj:
– Nuk të bën dëm asgjë nënçmimi i njerëzve nëse tek Allahu je i dashur.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU