MEKA DHE MEDINA?

E dashura Medine të kam thellë

në zemrën time, ah sa shumë që u rrite

at Muhamed Mustafanë kur e prite.

 

Kur të vetët e torturuan e nga shtëpia e dëbuan, sa shumë zemrën e zgjerove

atë Muhamed Mustafan kur e pranove

kurrë prej dore s’e lëshove.

 

Meka është vendlindja e hazreti Muhamedit,

në skaj të Qabes guri i Xhennetit.

 

Dikur Qaben e lëshove e pas një kohe

të gjithë njerëzit i bashkove,

me të mira i përgëzove, dashurinë ua dhurove, të gjitha vuajtjet i harrove,

fale vuajtjet kur munde me u hakmarrë

fjala jote melhem për varrë.

 

Por Medinen se harrojmë kurrë,

aty është vari plot me nur,

aty është drita që nuk shuhet kurrë.

 

Meken dhe Medinen askush nuk i harron

e gjithë bota i viziton.