MEDITO RRETH KËTYRE KËSHILLAVE!!

1. Hulumto shtatë vite para se t’i besosh një lajmit!

2. Mendo një vit, pastaj fol!

3. Dynjaja është mësues i vërtet, mirëpo kërkon shpërblim të madh!

4. Një lule në shtëpi ta sjell pranverën!

5. Disa pika të vogla, munden të krijojnë një përrua!

6. Mëso shkrim-leximin, qoftë edhe në moshën gjashtë dhjetë vjeçare!
7. Të jesh në të drejtë, nuk është patjetër ta rrisësh zërin lart!

8. Nuk e kthen të qeshurit atë që e largoi zemërimi!

9. Jeta nuk ndryshon, ajo është e njëjtë, a e kalove në të qarë apo në të qeshur!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU