MEDITO RRETH KËTYRE KËSHILLAVE

1. Hulumto shtatë vjet, para se t’i besosh një lajmi.
2. Mendo një vit, pastaj fol.
3. Dynjaja është mësues i vërtetë, mirëpo kërkon shpërblim të madh.
4. Një lule në shtëpi ta sjellë pranverën.
5. Disa pika të vogla, mund të krijojnë një përrua.
6. Mësoje shkrim-leximin, qoftë edhe në moshën gjashtëdhjetëvjeçare.
7. Të jesh në të drejtë, nuk është patjetër ta ngritësh zërin.
8. Nuk e kthen të qeshurit atë që e largoi zemërimi.
9. Jeta nuk ndryshon, ajo është e njëjtë, a e kalove në të qarë apo në të qeshur.

Nga arabisthja: Irfan JAHIU