ME TË VËRTETË PAS VËSHTIRËSIVE VJEN LEHTËSIMI!!

Ka mundësi të ndjeheni të pikëlluar për një çështje.. dhe ndoshta të qani, ashtu si qan nevojtari!

Ju flini, po Allahu nuk flenë në rregullimin e çështjeve të juaja!

Ndaluni pak..!

Ai në fshehtësi jua rregullon çështjet, dhe ju nëse i dinit ato, do të qanit nga gëzimi!

Mos u brengosni nëse Allahu ua vonon arritjen e asaj që ju e doni.. dhe mos u ndjeni keq nga përcaktimi!

Dhe mos u brengosni nëse detyroheni të jetoni në kushte që ka mundësi të ju dhemb..

Po ju bëni durim dhe buzëqeshuni, ngase Allahu me gjithë mëshirën tha se: “Me të vërtetë, pas vështirësisë – vjen lehtësimi!”. Inshirah 5.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU