ME CKA DËSHMONIN AS’HABËT E ME CKA DËSHMOJNË SOD  MUSLIMANËT

Shokët e Pejgamberit a.s. Kur donin të dëshmojnë,ose të argumentojnë për dicka thonin:Allahu thotë me Kur’an me këtë Ajet.
Kur erdhi gjenerata tjetër filluan të thonë:thotë Pejgamberi me filan Hadithin.
Pak më vonē filluan të thonë:thotë filan dijetari,sic ishte Imam A’adham ebu hanife,Imam Shafiiju,Hambeliu dhe Maliku.
Më vonë edhe këta u braktisën,dhe filluan Muslimanët të thonë:thonë hoxhallarët,tash disa po thonë: thotë hoxhai im.Po që është edhe më keq,se disa spo dëgjojnë asnji hoxhë,por,po thonë:ceshtu po them unë.
O Zot, ku mbeti Kur’ani famlartë?ku mbetën fjalët e Pejgamberit a.s.e fjalët e ulemave?
Erdhi një kohë, që të pa dishmit flasin , e të dishmit heshtin,Zot na ndihmo.
Allahumme Amiiin

Shkruar nga hoxhë Zekerija Bajrami, transmeton Radio Pendimi.