LUMTURIA NUK ËSHTË NË NUMRIN E SHOKËVE

Shokët bien vit pas viti;
disa nga ta bien nga zemra,
e disa të tjerë nga kujtimi,
e disa të tjerë bien nga syri.
Dhe atëherë e kupton se, lumturia nuk është në numrin e shokëve, po në vlerën e tyre.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU