LIRIMI NGA NEVOJAT FIZIOLOGJIKE APO NXËNIA E NAMAZIT ME XHEMAT!

LIRIMI NGA NEVOJAT FIZIOLOGJIKE APO NXËNIA E NAMAZIT ME XHEMAT!

Pyetja:
Nëse muslimani ka nevojë për kryerjen e nevojës fiziologjike, porse ai frikësohet se do ti ik namazi me xhemat, a duhet në këtë rast të mbajë nevojën për të arritur namazin me xhemat, apo duhet të kryejë nevojën edhe nëse i ik namazi me xhemat!?

Përgjigjja:

Po. Muslimani duhet të kryejë nevojën dhe pastaj merrë abdes edhe nëse në këtë rast ai nuk ka mundësi të falë namazin me xhemat.

Sepse kryerja e nevojës fiziologjike është arsye e pranuar në Sheriatin Islam, njëherit edhe Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!,- në lidhje me këtë ka thënë-
“ Nuk ka namaz kur servohet ushqimi dhe as kur e mundojnë njeriun dy gjërat e këqija(nevoja e vogël dhe nevoja e madhe)”. 1

Allahu është më i Dituri!.

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.

Nga arabishtja:
Suad B. Shabani

1. Hadithin e ka nxjerrur Imam Muslimi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- me nr.560.