Kush kërkon !

-Kush kërkon shok pa të metë, do të jetoj i vetmuar!
-Kush kërkon grua pa ndonjë mangësi, atëherë do te jetoj si beqar ( i pamartuar)!
-Kush kërkon dashamirë pa probleme, atëherë do të jetoj duke kërkuar atë!
-Kush kërkon të afërm të përkryer, atëherë do t’i shkëpus raportet me të afërmit!

“Muhamed Muteveli Sharavi”