Kurbanat 2019 (Lista)

Emri Vendi Kurbani Mënyra e pagesës
1.       Familja Hoda Gjermani Dele 140 € Bank
2. Driton Bucolli me familje Gjermani Dash
3. Sami Ramadani me familje Amerikë Dash
4. Xhyzide Hetemi Amerikë Dash
5. Ekrem Rexhepi Austri Dele
6. Bejtush Tahiri Austri 2 Dele
7. Xhevrije Pllana Gjermani Dele
8. Vehbi Pllana Gjermani Dele
9. Perparim Tasholli Itali Dele 115 €
10. Pranvera Tasholli Itali Dele 115 €
11. Valdet & Idajete Ajetaj Zvicër Dele 115 €
12. Hashim Ismani Finland Dele 115 €
13. Fahri Saramati Zvicër 5 Dele 575 €

 

14. Ali Arifi Dele 115 €
15. Sherife Gashi Belgium Dele 115 €
16. Besa Gashi Belgium Dele 115 €
17. Abdylkadir Prebreza Zvicër Dele 140 €
18. Haxhere Prebreza Zvicër Dele 115 €
19. Jahja Prebreza Zvicër Dele 140 €
20. Rudina, Lorena, Rajana Zeqiri Zvicër Dele 115 €
21. Shkurije Avdia Belgium Dele 115 €
22. Skender Mazreku Zvicër Dele 115 €
23. Fatmire Kelemendi Dele 115 €
24. Familja Kryeziu Gjermani Dash 140 €
25. A. Aktashi Holland Dele 115 €
26. Haki Gorqaj Gjermani 115  €