KUR NJË GRUA NDJEHET MREKULLUESHËM!!!

Gruaja ndjehet e mrekullueshme kur pranë saj e ka një burrë..

Një burrë që kur i ngushtohet asaj dynjaja, mundet të strehohet tek ai!

Një burrë që kur ajo mërzitet, e qetëson!

Një burrë që kur ajo zemërohet, e duron!

Një burrë që kur ajo gabon, ia falë!

Një burrë që e harxhon kohën e tij me të!

Një burrë që nuk i pranon ankesat e saj me ashpërsi dhe me vrazhdësi!

Por ajo më e mrekullueshmja nga e gjitha kjo është që ai vetvetiu të zgjedhë të jetë ai burrë!

Të zgjedh me dashuri të jetë kënaqësia e saj!

Dhe mburoja e saj dhe siguria e saj!

Dhe jeta e saj!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU