KUR MËSOHEMI ME BEGATI!

Ekziston një sëmundje e heshtur që njihet me emrin “përshtatja dhe mësimi me begati”.

Kjo sëmundje i ka manifestimet e saj:

– Vijnë një pas një begatitë e Allahut, por për ne sikurse të mos jenë begati.

– Mësohemi të hyjmë te familja jonë dhe t’i gjejmë shëndoshë e mirë, por nuk e falënderojnë Allahun për këtë mirësi.

– Blejmë çfarë të duam, por harrojmë ta falënderojmë Dhuruesin (Allahun) që na dha pasurinë dhe mundësinë për të blerë.

– Gdhihemi në mëngjes në rehati dhe siguri, por nuk e falënderojmë Allahun për këto dhunti.

Andaj, ta bëjmë falënderimin e Allahut pjesë të jetës sonë, e cila na shoqëron në çdo kohë, që kështu të vazhdojnë me ne begatitë e Allahut.

Allahu thotë: “(Kujtoje) kur Zoti juaj kumtoi: ‘Nëse tregoheni mirënjohës, Unë do t’jua shtoj edhe më shumë begatitë e Mia; por, nëse ju mohoni mirësitë e Mia, (atëherë dijeni se) dënimi Im është i rëndë’.” (Ibrahim: 7)

Nga arabishtja: Irfan JAHIU