KUR E DONË NJË GRUA BURRIN E SAJ?!

– E pyeti një burrë një njeri të urtë dhe të mençur duke i thënë: Si ta di se gruaja ime më donë?

– Iu përgjigj duke i thënë: Ajo nëse i vepron këto katërmbëdhjetë vepra je i sigurt se ajo të donë.

– Burri tha: E cilat janë ato vepra?

 -Iu përgjigj duke i thënë:

1. Ajo e do jetën tënde dhe i do ata që të dojnë.

2. Ajo nuk zemërohet kur e kundërshton në mendime.

3. Ajo ndikohet nga hidhërimi dhe pikëllimi jot.

4. Ajo gjithmonë tenton të krijon momente që me ty të flet.

5. Ajo këshillohet me ty çdo herë kur tenton që ta bën një vepër apo të merr një vendim.
6. Ajo gëzohet për dhuratën që ia dhuron sa do qoftë ajo e thjesht.

7. Ajo tenton që ta lehtëson gjendjen apo vullnetarisht të vepron diçka nga veprat e tua.

8. Ajo pikëllohet kur ti mungon.

9. Ajo përkujdeset të vepron çdo gjë që ty të kënaq dhe nuk e përsërit atë vepër që ty të hidhëron.

10. Asaj nuk i pengojnë të hyrat e tua materiale të dobëta.

11. Ajo i duron pengesat për hir tëndin.

12. Ajo tenton që të shoqëron në mendime dhe në preokupime dhe tenton të depërton në botën tënde dhe të përkujdeset për punën tënde.

13. Asaj nuk i vjen turp nga puna dhe veprimtaria jote.

14. Ajo të ndihmon që sa më tepër t’i afrohesh Allahut dhe ta adhurosh dhe t’i nënshtrohesh Atij.

– Nëse këto vepra i vepron atëherë dije se ajo të donë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU