Kontribo edhe ti për ndërtimin e Xhamisë në Baballaq të Komunës së Deçanit

Në fshatinë Baballaq të Komunës së Deçanit është duke u ndërtuar një xhami të cilës i ka mbetur edhe pak për t’u përfunduar .

Xhamisë së këtij fshati i kanë mbetur edhe minaret për të ia dhënë pamjen e bukur për të cilën tashmë po kërkohet edhe ndihmë financiare për ndërtimin e tyre.

Për ata që kontribuojnë në ndërtimin e Xhamive, Profeti a.s në një hadith ka thënë :

“Kush ndërton një shtëpi të Allahut, Allahu i ndërton atij një shtëpi në Xhennet”.

Allahu thotë: “Me të vërtetë shtëpitë e Allahut i ndërton ai që beson Allahun dhe ditën e fundit, e falin namazin, e japin zekatin dhe nuk i frikësohen askujt pos Allahut”.

Për sqarime dhe informata më të hollësishme mund të kontaktoni Hoxhën e Xhamisë në numrin e telefonit: 044385124