KJO VLEN PËR TY

Shpirtin tënd – bëje të lumtur.

Ndjenjat e tua – zbukuroji.

Moralin tënd – përmirësoje.

Përmallimet e tua – paraqiti.

Pikëpamjet e tua – mbroji.

Fjalët e tua – pastroji ato.

Marrëdhëniet e tua – bëji të ndryshme.

Namazin tënd – përkujdesu për të.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU