JI GJITHMONË ME ALLAHUN

Hulumtova pas rehatisë.. dhe atë nuk e gjeta përveçse në namaz.

Hulumtova pas qetësisë shpirtërore.. dhe atë nuk e gjeta përveçse në përmendjen e Allahut.

Hulumtova pas besimit.. dhe atë nuk e gjeta përveçse me Allahun.

Hulumtova pas lumturisë.. dhe atë nuk e gjeta përveçse në dashurinë ndaj Allahut.

Hulumtova dhe hulumtova, dhe e gjeta se jeta ishte për hir të Allahun dhe për Allahun dhe me Allahun.

Pra, ji gjithmonë me Allahun!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU