Jakup Asipi

Thonë se popujt e vegjël ndoshta janë pak

Por Zoti i shpërblen me njerëz te mëdha-një  .

E ne shqiptaret e gëzuam këtë fat

Një  hoxhe si mulla Jakupin  zoti na i dha.

 

Me virtyte te veçanta e përgatitje te lart

Shume karizmat-ikë  populli e patë  dashtë.

shumë koleg te tije ate e xhelozonin

Por dhe shumë  injorantë  at  se kuptonin.

 

Ishte shum  gojë  ëmbël  e zemër but

mjaftonte te shi-qoj e thoshte për Allah ju due

Ishte një nder  të paret hoxhë  ne Gjermani

Ministri i arsimit i  pati lakmi

Si mundet një hoxhë  fëmije-të   ti mësoj

falë edukatës se tije   bankat mos ti demontojnë .

 

Ligjëratat e tija ishin të veçanta

Universitet në vete ishte  përmbajtja

Ligjëronte dhe për shkencë  aj ne çdo  lami

Me argumente te shumta  me kuran e hadithë.

 

Aji lexonte shumë  dhe  përgatitej për xhemat

Me orë te tëra do bënte debat

Bëri  rinin ndryshe te mendoj

intelektual te shumët aji i përvetësoj.

 

Bindjen ndaj islamit aji e ndryshoj

Islami është shkencë  dije dhe udhëzim

është  paqe ,nder ,dritë   e shpëtim

Ruan familjen nderin dhe traditën

Edukatën e fëmijës është si  rreze e dritës.

 

Aji na mësojë  Islamin  me dashtë

çdo  pune e jona te niset me Bis- mi- lah

 I mbushte xhamitë me përplot xhemat   rini

Te gjithë interesoheshin për derësin e tije.

 

Debate te shumta  simpoziume e tubime

Prej zërit te tije  impozant e gjithë salla dridhej.

Te gjithë e dëgjonim  me vëmendje te veçanet

nga ligjëratat e tija  na lente një mesazh.

 

Ishte shume universal me një be-grandë  të  veçanet

Do te ndihej krenar me ta çdo  muslimanë.

Inshalla Zoti  rahmet mbi shpiertin  e tije

Xheneti  firdahus ta shpërblej kontributin e tij.

 

 

  Hatem Salihu