ISLAMI SHPETIM I NJERËZIMIT

2- në shekullin e shtatë,disa fise Arabe e kishin zakon që vajzat i varrosnin të gjalla në tokë.
Këtë gjestë të shëmtuar e kishin trashiguar nga brezat e tyre të më parshëm.
Arsyeja ishte sipas tyre:se ajo kur të rritet, duhet të martohet e të behet grua e dikuj që ata nuk do e donin.
Disa i varrosnin,se nuk donin që ata të ushqehen bashk me prindët.
Me ardhjen e Kur’anit Allahu ua ndaloi këtë veper të shëmtuar.
Islami e llogariti këtë nga mēkatet më të mëdha,saqë një njeri i tregoi Pejgamberit se ai para se të pranon Islamin,i ka thënë gruas vetë:veshe vajzën se po e mar diku mysafir.pastaj e ka hudhë në nji pus,e ajo duke i thënë:babë e tradhtove emanetin e nënës.
Kur ia tregoi këtë Pejgamberit,ai filloi të qanë, dhe me te qanë gjithë shokët e tij. Pastaj Pejgamberi tha:po të ishte e lejuar, që njeriu të dënohet për veprën e bërë para se të pranon Islamin, ti dotë dënoheshe për krimin që ke bërë.

Shkruar nga hoxha Zekerija Bajrami. /Radio Pendimi