Infeksionet e shkaktuara me Chlamydia

Infeksionet shkaktohen nga bakteria chlamydia trihomatis. Bartja bëhet vetëm me rrugë seksuale. Nëse ky infeksion nuk trajtohet mund të shkaktojë sëmundje inflamatore.

Dr. Mevlyde Islami Ilijazi
gjinekologe obstetre

Chlamydia, është një shkaktare e infeksionit qe paraqitet më së shpeshti tek mosha reproduktive (te të rinjtë). Në bazë të disa të dhënave:
• Infeksioni me chlamydia është 3 herë më i shpeshtë se gonorreja dhe 5 herë më i shpeshte se sifilizi.
• Shpeshtësia e paraqitjes është mjaft e madhe. Në SHBA është raportuar se vetëm në vitin 2011 kanë qenë më se një milion e gjysmë raste të paraqitura me infeksion të chlamyidias. Mosha më e prekur ka qenë 14 -19 vjeç.
• Në gjithë botën, çdo vit zbulohen më së 90 milion raste të reja me infeksion të chlamydias.

Informimi sa më i mirë i të rinjve me pasojat e këtij infeksioni te femrat dhe meshkujt, ndihmon në parandalimin e këtyre pasojave.

Si bartet infeksioni?
* Infeksioni me chlamydia merret nga kontakti seksual me personat e infektuar
* Infeksioni mund të bartet edhe tek fëmija gjatë procesit të lindjes.

Ku atakon chlamydia të femrat?
Organet ku mund të atakoj chlamydia janë: vagjina,cerviksi, uterusi, tubat e fallopit si dhe ovariumet.

Simptomat e infeksionit
* Chlamydia mund të jetë asimptomatike në 70% të rasteve te femrat dhe 50% te rasteve te meshkujt. Zakonisht simptomat mund të paraqiten disa javë pas infektimit.
* Edhe pse nuk ka simptoma, chlamydia mund të lërë pasoja në organet reproduktive.
* Simptomat më të shpeshta që paraqiten janë: sekreti mukopurulent, djegësi gjatë urinimit, gjakderdhje jo të rregullta mes ciklit, dhimbje gjatë marrëdhënieve etj.

Periudha e inkubacionit mund të zgjasë prej 7-21 ditë.

Chlamydia mund të qëndrojë në ambiente të lagështa deri në 45 minuta.
Pasojat e mostrajtimit janë: kalimi i infeksionit në mitër dhe në tuba ku mund të shkaktojë mbylljen e tubave dhe sterilitet si dhe inflamacion të pelvikut. Mund të jetë në mënyrë të qetë, pa simptoma, por mund të shkaktojë dhimbje të barkut si dhe paraqitja e sindromës së Reiterit ku përfshihen nyjet.

Mostrajtimit të duhur pason me moszhvillim të frytit, vdekje in atero, lindje parakohe, si dhe pas lindjes, mund të vie deri te endometriti i vonshëm postpartal. Tek fëmija i porsalindur, mund të shkaktojë infeksion të syve si dhe pneumoni.

Këtu është paraqitur gjendja normale dhe e inflamuar e sistemit gjenital. Në anën e djathtë duket gjendja normale si dhe paraqitja e qelizave mbrojtëse të sistemit imun. Në anën e majtë, është paraqitur sistemi gjenital i inflamuar ku shihet se kemi sekret mukopurulent, edeme të endometriumit, salpingitis si dhe vërehet rritja e qelizave mbrojtëse të sistemit imun.

Pasojat e mostrajtimit te infeksionit te meshkujt
Tek meshkujt infeksioni me chlamydia mund të shkaktojë: Uretritis, epididimid, prostatit. Mostrajtimi i infeksionit mund të shkaktojë sterilitet.

Kush duhet të testohet për chlamydia?
• Çdo person aktiv seksual mund të infektohet me chlamydia
• Secili që ka sekret, djegësi, skuqje të pazakontë
• Për shkak se shumë njerëz të infektuar me chlamydia nuk kanë simptoma, te adultët seksual aktiv duhet të bëhet ‘screening’-u për infeksion kohë pas kohe.

Si bëhet diagnostikimi?
Diagnostikimi bëhet me marrjen e mostrës nga vagjina, cerviksi apo nga uretra si dhe testet fluoreshente; teste imunologjike të antitrupave ose me kultivim.

Trajtimi
• Trajtimi bëhet me antibiotikë: tetracycline apo aminoglikozid.
• Përcjellja e gjendjes duhet bërë në 4 javë dhe pas kësaj periudhe përsëritet testi.
• Kontrollohet a është bërë shërimi definitiv. Për shërim aplikohet terapia te të dy partnerët në mënyrë që të mos përsëritet prapë infeksioni, sikurse që njoftohen partnerët për mënyrën e bartjes së infeksionit .
• Gjithashtu, këshillohet abstenimi nga marrëdhëniet seksuale pa përdorimin e kordomave deri sa të bëhet analiza kontrolluese që tregon shërimin e pacientit. /Telegrafi/