Hoxhë Sadullah Bajrami

Sadullah Bajrami është ndër hoxhallarët më eminent dhe më me dituri ne trojet tona.

I lindur vitin 1973 në Kumanovë (MK). U rrit në fshatin Opajë, kështu që e përfundojë shkollën fillore me suksese. Pas shkollës së fillore, e marri guximin dhe qysh prej moshës 15 vjeqar e la familjën e tij dhe të afërmit e tij dhe udhtojë në Turki, ku atje kishte disa nga të afërmit që jetojshin dhe punojshin atje. Duke mos kaluar një kohë e gjatë dhe njëkohësisht duke e kërkuar diturinë e shëndoshë për ta mësuar një ndër Temave më interesante dhe ajo është feja islame, e bëri plan të vazhdojë dhe të udhtojë në Sham apo në shtetitin e sodit Sirinë. Atje Sadullah Bajrami si djalë i rinjë fillojë të mësojë gjuhën arabe derisa u kyq në Shkollën e quajtur “El-Jemenije” e cila ishte për tokët arabe një shkollë e mesme e cila zgjatë 7 vite të plota dhe me një kategori të lartë. Duke u edukuar në atë shkollën e njohur dhe të lartë, ku kishte program të caktuar dhe rregulla bukur të organizuara e përfundojë shkollën e tij të mesme. Pas kësaj ia mundësoi Allahu i madhërishëm të regjistrohet në Univerzitetin e Az’harit, duke pasur parasysh se Az’hari është një ndër Univerzitetëve më të vjetër në tërë botën. Atje fillojë studjimëve të jurispondencës islame në drejtimin apo medh’hebin Hanefi. Pasi që sistemi i Univerzitetit e kishte që vitin e katërt të përfundohet në kryeqytetin e egjiptit dhe qendrën e Univerzitetit Az’har, kalojë prej në siri për në qytetin Kairo. Posa fillojë të adaptohet Sadullah Bajrami në qytetin me 23 milion banorë e cila është një metropolë në botë qysh nga historia e vjetër, e perfundojë edhe fakultetitn e Jurispondencës islame në medh’hebin Hanefi. Pasi që më ishte i pjekur apo me disa vite provojë në drejtimin e tij, u regjistrua në Univerzitetin e hapur amerikan (emërtimi vjen pasi që është themeluar në amerikë) në Kairo për ta vazhduar karierën e tij si Student apo Hoxhë në kategorinë Master apo si themi ne Magjistraturën. Prej që ka dalur Sadullah Bajrami dhe deri tek ky moment vetëm se kishte kaluar një kohë e gjatë, që ky si student kishte dalur për ta studjojë fenë islame dhe ka mbrri deri më tani vetëm ta mbrojë temën e tij të magjistraturës, ku i ka shkruajtur një libër 300 faqe rreth besimit e 3 gjeneratave të para të islamit! Sadullah Bajrami është babë i tre fëmijëve, është ligjerues i rregullt në xhaminë Jahja Pashë dhe aktivist në kontributin e shpjegimit të fesë islame në vende të ndryshme. Andaj unë për vete jam krenarë që ne shqiptarët kemi Hoxhallarë, Mendimtarë, Ligjerues dhe Dijetarë si Sadullah Bajrami i cili afër 20 vite e sakrifikoi rininë e tij për ta mësuar fenë islame nga aty ku është burimi në tokët arabe.

Hoxha ka mbajtur mbi 1.500 ligjërata, prej tyre shumë janë inçizuar, kurse numri i Pyetje-Përgjigjeve të mbajtura në radio, internet, tribuna etj., arrin në 10.000 (ashtu di unë, ka mundësi të ketë më shumë), të inçizuara janë ndoshta gjysa e tyre apo më shumë.