Hoxhë Sabit Gashi

Sabit Halil Gashi i lindur ne Suhareke me 24.12. 1979. Shkollen fillore e perfundoje ne shkollen 7 marsi ne Suharek ndërsa te mesmen ne Medresen e mesme Alaudin paralelja e ndare ne Prizren ne vitin shkollor 1994-1998. Fakultetin e përfundojë me sukses në Arabin Saudite në Universitetin Islamik te Medines,dega e Daves nga viti 1999-2005, dy vite gjuhe dhe 4 vite fakulteti. Dy vite pas kthimit ne vitin 2007 sherbeu si imam ne fshatin Neperbisht të Suharekes për dy vite me radh, pastaj ne vitin 2010 deri tani vazhdon te sherbej si imam ne fshatin Mushtisht të Suharekes.

Telefon : 00377 44 613 802

Email : sabitsuhareka@hotmail.com