Hoxhë Dr. Shefqet Krasniqi

Dr. Shefqet Krasniqi lindi më 22.06.1966 në fshatin Sibofc, në komunën e Obiliqit.  Rrjedh nga një familje fetare. Shkollën fillore e kreu në fshat ku u dallua për zgjuarsi të rrallë për çka edhe shumë nga arsimtarët i propozuan që shkollën e mesme ta vazhdonte në degën e mjekësisë apo në ndonjë drejtim tjetër me perspektivë. Por, dashuria për fenë dhe dëshira për studim të saj bënë që Doktori ynë të zgjedhë Medresenë para çdo shkolle tjetër. Pasioni për dijen dhe dashuria e flaktë për fenë Doktor Shefqet Krasniqin do ta bëjnë të dallohet për zgjuarsi dhe angazhim edhe në Medrese. Pas shërbimit ushtarak, Dr. Shefqeti do të vazhdojë rrugëtimin e tij për nxënie të dijes por kësaj radhe jashtë vendit. Më 1986 pranohet në Medinën e Pejgamberit, alejhi’s selam, gjegjësisht në Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Arabe ku pas katër vite studimesh dhe dy vite paraprake në gjuhë, diplomon. Vullneti do ta shtyjë Dr. Shfqetin që me gjithë rezultatet e arritura të mos ndalet. Ai pa pushuar fare vazhdon studimet posdiplomike por kësaj radhe në Shkencën e Jurisprudencës Islame apo Fikhut, ku me suksese të larta fiton titujt akademikë Magjistër më 1996 dhe Doktor shkence më 2001.

Me të mbaruar të studimeve të larta, Dr. Shefqeti kthehet në vendlindje ku fillimisht emërohet profesor në FSI e më pas edhe Imam në Xhaminë e Madhe në Prishtinë. Detyrën e Profesorit do ta ushtroj për pesë vite akademike me radhë ndërsa detyrën e Imamit vazhdon ta mbajë ende.

Profesionalizmi i dëshmuar dhe sinqeriteti në punë, sidomos në fushën e gjerë të Davetit, Dr. Shefqetin brenda një kohe shumë të shkurtër do ta bëjnë një emër të njohur, jo vetëm në trojet shqiptare, por edhe më gjerë, në diasporë. Kjo sigurisht, fale laramanise dhe shumëllojshmëria te aktiviteteve te tij, qoftë nga minberi dhe mihrabi i Xhamise si hatib dhe ligjërues, e qofte edhe nga mediet vizuale, te dëgjuara, elektronike dhe te shkruara. Më konkretisht, Dr. Shefqeti është në shërbim të muslimanëve në Xhami ku mban rregullisht Hutben e Xhumasë dhe ligjërata tjera shkencore; është në shërbim të muslimanëve në TV ku mban emisione fetare të drejtpërdrejta, e po kështu në Radio; është në shërbim edhe nëpërmjet shtypit. Në të gjitha këto vende dhe mediume Dr. Shefqeti ishte dhe vazhdon të mbetet avokat i të drejtave të muslimanëve, e me theks të veçantë të femrave muslimane, të drejtat e të cilave në vazhdimësi po shkelen.

Dr. Shefqetin titujt akademikë nuk do ta pengojnë që të ulet para dijetarëve për të marrë dituri. Kështu, herë pas here, në vizitat që iu bën qoftë vendeve të shenjat qoftë vendeve tjera arabe, ai shfrytëzon rastin dhe përfiton dije të reja, të cilat janë kurorëzuar me inkuadrimin e tij në radhët e dijetarëve eminentë të kohës. Më qartë, Dr. Shefqet Krasniqi që nga viti 2009 është anëtar i Lidhjes se Dijetarëve Muslimanë gjegjsisht antar i kryesisë së kësaj lidhje.

Ndonëse puna dhe fokusi i tij janë më shumë të theksuara në edukimin e drejtpërdrejtë të muslimanëve, dhe këtë me ligjërata, takime dhe tribuna fetare, Dr. Shefqeti gjurmë po lë edhe në shkrime. Shkrimet e rregullta javore në gazetën e përditshme kosovare Epoka e Re dhe ky promovim janë dëshmia më e mirë për këtë.

deri më tani ka të botuar librin: Texhvid i proferuar Kur’an për të lexuar, që i kushtohet rregullave të leximit të Kur’anit. pastaj librin Rruga e ndriçuar liber i cili flet për  biografin e Pejgamberit a.s. nga lindja deri në vdekje. libër ky i cili është pritur shumë mirë dhe është cilësuar shumë tërheqës dhe prekës. pastaj Qëndrime në kohë 1- , e që janë përmbledhje shkrimesh të artikujve të të gazetës Epoka e re në vitet 2009-2010.. pastaj libri Qëndrime në kohë 2, i cili është vazhdim i atyre shkrimeve në të njejtën gazet për vitin 2012, e që veq sa ka daslur nga shtypi. pastaj ka të përkthyer librin: Të drejta në të cilat ftoi natyra e njeriut dhe i pranoi sheriati nga autori Shejh Muhad Saalih uthejmin, pastaj: Akide ehli syneti dhe gjemati nga i njejti autor. pastaj ka së shtyp ldy librat e tij të Magjistarturës dhe atë të doktoraturës. bile këtë të doktaraturës -trasmetimet e Ebu Hanifes nëpërmjet Hasen Bin Zijad Eluluij e ka përkthyer edeh në gjuhës shpiqe e që është para botimit. e natyrisht se ka edhe projekte tjera të cilat do të dalin në shesh me kohë inshallah. Allahu qoft i kënaqur me te dhe me ne të gjithëve. amin

No downloads found!