Google Photos me tipare të reja në dobi të përdoruesve

Përditësimi më i fundit i aplikacionit Google Photos sjell ‘përmirësime të performancës’. Kjo, megjithatë, shton një veçori speciale – Fotot tani do të fshehin videot që shikoni, në mënyrë që t’i riprodhoni ato më vonë pa përdorur trafikun e të databazës tuaj.

Meqë këto video duhet të ruhen diku, ata do të përdorin magazinimin e telefonit tuaj, por magazinimi është i lirë dhe trafiku i të dhënave nuk është. Gjithashtu, pastrimi i ‘cache’ tuaj nuk është shumë punë e vështirë, nëse keni nevojë për të liruar hapësirën.