Google Maps me grafika për udhëtimet me veturë

Google Maps me grafika për udhëtimet me veturë
Google Maps ka fituar një tipar të ri që duket të jetë aktiv tani, të paktën për SHBA dhe Britani.

Pas shikimit të drejtimeve të drejtimit të automjetit, mund të rrëshqitni në barin e poshtëm para se të filloni udhëtimin tuaj për të parë nëse koha e udhëtimit do të ndryshojë gjatë disa orëve.

Kjo është veçanërisht e dobishme kur përpiqesh të drejtohesh diku rreth orëve me linja të gjata trafiku. Hartat do t’ju tregojnë një vizuale për t’ju bindur se mund të jetë më mirë të largoheni në destinacionin tuaj një orë që tani për të shmangur trafikun.