GJUHA JOTE

Thuhet se gjuha nuk ka asht.
Dhe është për çudi, se si i thyen disa zemra.
Dhe është për çudi, se si i ringjall disa të tjera.
Dhe është për çudi, se si i vret disa të tjera.
Për çudi është se si Allahu nëpërmjet gjuhës i ndriçon disa rrugë.
Dhe ti, me gjuhën tënde e dërgon veten në Xhenet, ku gjerësia e tij është sa toka e qiejt.
Ose me gjuhen tënde të biesh në Xhehenem, sa vend i nënçmuar që është.
Prandaj, nënshtroje gjuhën tënde në adhurimin e Allahut dhe në përkujtimin e shumtë të Tij.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU