GJITHMONË DUHET THËNË TË VERTETEN

Pejgamberi a.s.ka thënë:thuaje të vërtetën edhe nëse është e hidhur.
Ai që s’e thotë të vërtetën është shejtan(djall) nem.
Andaj cdo herë,para se ta them të vërtetën,bëhem gati t’i përballoj akuzat e gënjeshtarëve.
Ngase kam bindjen se,thënja e së vërtetës,nuk e pakon rrizkun,as që e shpejton exhelin(vdekjen).sepse ata janë të caktuara nga vet Allahu fuqi plotë.

Shkruan Hoxhë Zekerija Bajrami, përcjellë Radio Pendimi.