GJENDJA JONË DIKUR DHE SOT !

– Martesa:

Më herët: Qetësi dhe stabilizim.

Sot: Prestigj.

– Miqësia:

Më herët: Thesar.

Sot: Interes.

– Farefisnia:

Më herët: Përkrahje.

Tash: Armiq.

Dhe ka mbetur një gjë që nuk është ndryshuar brenda kohe, e ajo është, nëna!

Ajo ka qenë e dashur dhe do të mbetet e dashur!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU